Funeral Service of the late Tembalethu Keuti | eObituary

Obituary

UThemba wazalwa ngomhla we 16 November ngo 1990. Ezalwa ngu Kholisile umfo wase Mankabaneni noNobuntu intombi yaseMpingeni, ezalelwa kwilali yaseThorn park eXesi.

Bazalwa bengabantwana abahlanu (5) yena eligqibelo. Amabanga akhe aphantsi uwenze eTom Place primary school, waze wadlulela eKama High School apho enze amabanga akhe aphezulu . Wadlulela Walter Sisulu University apho enze Marketing, uye wayokwenza izifundo zeParamedic eDynamic Paramedic College.

Ngonyaka ka 2013 uye wayoxelengela inyama eMed-life ePletten-burg Bay nase Komani. Waze ngonyaka ka 2015 wasebenza eE.M.S eBofolo nase Dikeni.

Waze wazimanya ngeqhina lomtshato nentombi yaseMabheleni kwaNompunga ngonyaka ka 2018. Laze latshona emini ngomhla we 24 September 2022.

Ushiya ngasemva abazali bakhe , uNkosikazi wakhe, intombi yakhe,umntakwabo, oodade bakhe nabatshana. Hamba Mnkabane, Noqazo, Jeke, Mthwe’mbotyi uyokuphumla

Program

 1. Ufundo lwe obituary: Audio Obituary by Luvuyo Media
 2. Isithethi sekhaya: Mr S. Keuti
 3. Isithethi sokhula:
 4. Isithethi sokuhlala: Mr D. Gqangeni
 5. Isithethi sebhola: Mr . S. Gowana & Miss N. Zamo
 6. Tributes
  1. Siblings
  2. Friends (Fort Beaufort & Alwal North)
 7. Isithethi sombulelo: Mr M. Keuti
 8. Intshumayelo: Rev Bholo
 9. Umgcelele ukuya emagcwabeni
  1. Utyhilo litye

Location

Watch Funeral

Tribute

Please write your tribute in the comment section below. Please write it before 20h00 on Friday, 30 September 2022 for it to appear on the live broadcast.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *