Funeral Service of the late Nontsikelelo Antana Vuso | eObituary

Obituary

Obituary Part 1
Obituary Part 2

Program

Location

Watch Funeral

Tributes

Please write your tribute in the comment section below.

7 thoughts on “Funeral Service of the late Nontsikelelo Antana Vuso | eObituary”

 1. Bernice Mokemane

  My deepest sympathy go out to you and family.May our Lord give you the comfort and peace that you seek and May the soul of Sihlobo rest in peace.Lala ngoxolo Sihlobo

 2. Ndlelantle gogokathato ndiva kabuhlungu ndingakwazanga ukuza kodwa ndiyabonga kuwo amazulu ngokuba akunike I xesha I lide kangaka ukwazile undikhulisele umtanam lala ngoxolo gogo ndikukhapha ngalamazwi aku ndumiso 91 kuhle emoyeni wam ukwazi ukuthi umkele enkosini hamba ke uyohlala ngase kanene kuka bawo

 3. Rest in peace Sihlobo. We learnt a lot from you while we were student unused. Your dignity always maintained high ethical You made the nursing professional proud. May your soul rest in peace Antana

 4. We thank God for the life of our Mother Antana. Thank you for the gift you gave me called Shimmie. Ao Mama, it’s a great pity that I never got the opportunity to see you face to face. Go in peace and may the angels welcome you yonder. You served your term, now go, enter joyously in your Father’s rest. God be with your soul.

 5. Boijane Mazibuko

  She truly fought a good fight, yokunakekela usapho lwakhe lonke. Ubonisile uthando kubo bonke. What is left for her is the crown of Righteousness from our Lord Jesus Christ. Siyabulela Antana.

 6. Well befitting farewell for a beautiful mama.Imoto ilandelwa luthuli lwayo.Ingoma yhoo..I’m Blessed.
  Shimi and family mkhululeni umzali.Umsebenzi wakhe awayewuzele emhlabeni uwugqibile..Rest in eternal Peace Tshawekazi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *